Կադրային գործավարություն

   Աշխատակիցները յուրաքանչուր ընկերության կամ կազմակերպության անկյունաքարն են։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ աշխատակիցների փաստաթղթավորումը կատարվի գրագետ և մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի կողմից։ Գործունեության այս ոլորտը պահանջում է բարձր պատասխանատվություն և ճշտություն։

   Կադրային գործավարության ճիշտ վարումը բերում է ինչպես հաճախորդի, այնպես էլ նրա աշխատակիցների իրավունքների և շահերի անձեռնմխելիության։ Դրա հետևանքով բացառվում են չարաշաղումներ ինչպես աշխատակցի կողմից այնպես էլ գործատուի, պահպանվում է տվյալների գաղտնիությունը։

Կադրային գործավորության շրջանակներում կազմվում են և հաշվարկվում՝

• Աշխատանքային պայմանագրեր,

• Աշխատանքի ընդունման հրամաններ

• Աշխատանքի ընդունման և արձակուրդների դիմումների ձևեր

• Արձակուրդային կուտակված օրեր

• Արձակուրդի հրամաններ

• Ցպահանջ տեղեկանքներ աշխատավարձի վերաբերյալ և այլն

• Տեղեկատվության ռեգիստր հարգելի և ոչ հարգլի բացակայությունների վերաբերյալ

• Աշխատանքային գրաֆիկ

• Աշխատանքային կանոնակարգ

Աշխատանքային պայմանագրի/հրամանի կազմման դեպքում հաշվի են առնվում աշխատակցի հետ կապված օրենսդրական նրբությունները։

Գործընկերներ

Մեր հաջողության գրավականը մեր Գործընկերներն են, որոնք մեզ նախընտրում են բարձր որակավորման, պատասխանատվության և անթերի աշխատանքի շնորհիվ։